AVÍS LEGAL

DADES DEL PROPIETARI DE LA WEB. El contingut d'aquesta web, pertany a: HERIMAR ROSES S.L. B17674516 C. Holanda s/n – Palau-Saverdera, 17495, Espanya. Aquesta web, té per objecte informar de les activitats, productes i serveis d'aquesta empresa, l'oferta i la prestació dels mateixos d'acord amb els seus termes i condicions a més de facilitar l'operativa de l'activitat empresarial, amb els seus clients. POLÍTICA DE PRIVADESA. FINALITAT: La informació obtinguda a través del LES BÚSTIES DE CONTACTE serà utilitzada per a la posterior confirmació de la sol·licitud. La finalitat, recollida i tractament de les dades és la de realitzar una correcta gestió i prestació dels serveis oferts per HERIMAR ROSES S.L. als seus clients. La utilització d'aquest CONTACTE i/o enviament de correus electrònics, implica el consentiment exprés de l'usuari al tractament de les seves dades de caràcter personal per part de l'empresa. DRETS. Qualsevol usuari que ho desitgi, podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició conformement al previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Dades de Caràcter Personal (*LOPD) i altra normativa aplicable a aquest efecte, mitjançant l'enviament d'una sol·licitud escrita i signada, incloent el seu nom, cognoms i fotocòpia del DNI o un altre document acreditatiu vàlid, en la qual se sol·liciti l'exercici d'aquells drets a HERIMAR ROSES S.L. a través de la següent adreça de correu electrònic: info@nou-fusion.com La recollida de dades de caràcter personal es duu a terme amb la finalitat de prestar el servei d'informació així com millorar el servei al client, informant sobre els Projectes, productes i serveis i, en general, informació de caràcter comercial d'interès propi relacionat amb els béns i serveis que s'ofereixen a través del *site web. Aquesta recollida de dades no es realitza des de la pròpia web, sinó a través de la bústia de correu electrònic habilitat per al contacte client-empresa i sempre que l'usuari així ho estimi. INFORMACIÓ GENERAL HERIMAR ROSES S.L.. S'eximeix de qualsevol tipus de Responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a l'organització. HERIMAR ROSES S.L. podrà en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, dur a terme la suspensió temporal de serveis a la seva pàgina Web per problemes tècnics o causes de força major. El contingut del website és una obra i desenvolupament original i protegida pel Dret de Propietat Intel·lectual amb tots els drets reservats para HERIMAR ROSES S.L., no permetent-se la reproducció/copia ni transmissió en forma alguna, ni per cap mitjà de part o de tot el contingut del web, text, gràfics, codi de programació, sense prèvia autorització de l'empresa. En cap moment podrà ser objecte de còpia, modificació o *descompilación del codi font. El Disseny del website és propietat de HERIMAR ROSES S.L. des de la seva programació, edició, gràfics i altres elements, per la qual cosa, serà necessària l'autorització expressa i per escrit HERIMAR ROSES S.L. per a la seva reproducció parcial o total, així com per a l'explotació, distribució i comercialització. Les sol·licituds d'informació en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualssevol dels continguts de la nostra web hauran de dirigir-se a la següent bústia de correu electrònic: info@nou-fusion.com LEGISLACIÓ VIGENT I JURISDICIÓ: Qualsevol litigi derivat serà aplicable a la legislació espanyola, els Jutjats i Tribunals competents d'Espanya.

Restaurant Nou Fusión. Urb. Can Isaac, C. Holanda s/n - 17495 Palau Saverdera - Tel. +34 972 53 07 27 - info@nou-fusion.com - Avís legal

facebook Twitter Instagram flirck
Web creada por: